digidtyle

خوردنی و آشامیدنی

زیتون شور ورقه شده آرشیا مقدار 660 گرم

زیتون شور ورقه شده آرشیا مقدار 660 گرم

 • وزن
  660 گرم
 • نوع
  سبز رنگ
 • وزن بسته بندی
  1.011 گرم
 • ابعاد بسته‌بندی
  8 × 8 × 15 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشت
  50/17461
 • سایر توضیحات
  یک قاشق غذاخوری زیتون شور ورقه شده (15 گرم):
 • - انرژی: 22 کیلوکالری
 • - قند: 0.08 گرم
 • - چربی: 2.30 گرم
 • - نمک: 0.60 گرم
 • - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم
 • توجه : این محصول جهت معرفی و راهنمایی در سایت قرار داده شده است و برای خرید باید روی دکمه خرید با تخفیف کلیک کنید و سایت به طور اتوماتیک شما را به ارزان ترین سایت فروش هدایت خواهد کرد.

  با تشکر از انتخاب شما


  زیتون شور هسته ‌دار درشت آرشیا مقدار 660 گرم

  زیتون شور هسته ‌دار درشت آرشیا مقدار 660 گرم

 • وزن
  660 گرم
 • نوع
  سبز رنگ
 • وزن بسته بندی
  1.037 گرم
 • ابعاد بسته‌بندی
  8 × 8 × 15 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشت
  50/17379
 • سایر توضیحات
  3 عدد زیتون شور هسته دار (15 گرم):
 • - انرژی: 22 کیلوکالری
 • - قند: 0.08 گرم
 • - چربی: 2.3 گرم
 • - نمک: 0.6 گرم
 • - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم
 • توجه : این محصول جهت معرفی و راهنمایی در سایت قرار داده شده است و برای خرید باید روی دکمه خرید با تخفیف کلیک کنید و سایت به طور اتوماتیک شما را به ارزان ترین سایت فروش هدایت خواهد کرد.

  با تشکر از انتخاب شما


  زیتون پرورده آرشیا مقدار 500 گرم

  زیتون پرورده آرشیا مقدار 500 گرم

 • وزن
  500 گرم
 • ابعاد بسته‌بندی
  13.5 × 7 × 7 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشت
  50/17378
 • سایر توضیحات
  - ارزش غذایی در یک قاشق غذاخوری زیتون پرورده (15 گرم) زیتون :
 • انرژی : 132 کیلوکالری
 • قند : 0.33 گرم
 • چربی : 3.15 گرم
 • فاقد اسید چرب ترانس
 • توجه : این محصول جهت معرفی و راهنمایی در سایت قرار داده شده است و برای خرید باید روی دکمه خرید با تخفیف کلیک کنید و سایت به طور اتوماتیک شما را به ارزان ترین سایت فروش هدایت خواهد کرد.

  با تشکر از انتخاب شما


  زیتون شور هسته ‌دار آرشیا مقدار 275 گرم

  زیتون شور هسته ‌دار آرشیا مقدار 275 گرم

 • وزن
  275 گرم
 • نوع
  سبز رنگ
 • ابعاد بسته‌بندی
  13 × 18.5 × 1.5 سانتی‌متر
 • شماره پروانه بهداشت
  50/17379
 • سایر توضیحات
  - ارزش غذایی در هر 50 (15 گرم) زیتون :
 • انرژی : 21.75 کیلوکالری
 • قند : 0.081 گرم
 • چربی : 2.298 گرم
 • فاقد اسید چرب ترانس
 • توجه : این محصول جهت معرفی و راهنمایی در سایت قرار داده شده است و برای خرید باید روی دکمه خرید با تخفیف کلیک کنید و سایت به طور اتوماتیک شما را به ارزان ترین سایت فروش هدایت خواهد کرد.

  با تشکر از انتخاب شما


  ران گوسفندی پویا پروتئین وزن 2 کیلوگرم

  ران گوسفندی پویا پروتئین وزن 2 کیلوگرم

 • وزن
  2 کیلوگرم
 • وزن بسته بندی
  2 کیلوگرم
 • ابعاد بسته بندی
  3.5 × 17 × 11 سانتی‌متر
 • شکل گوشت
  تکه‌ ای
 • توجه : این محصول جهت معرفی و راهنمایی در سایت قرار داده شده است و برای خرید باید روی دکمه خرید با تخفیف کلیک کنید و سایت به طور اتوماتیک شما را به ارزان ترین سایت فروش هدایت خواهد کرد.

  با تشکر از انتخاب شما


  ران گوسفندی پویا پروتئین وزن 2 کیلوگرم - رومانی

  ران گوسفندی پویا پروتئین وزن 2 کیلوگرم - رومانی

 • وزن
  2 کیلوگرم
 • وزن بسته بندی
  2 کیلوگرم
 • ابعاد بسته بندی
  3.5 × 17 × 11 سانتی‌متر
 • شکل گوشت
  تکه‌ ای
 • توجه : این محصول جهت معرفی و راهنمایی در سایت قرار داده شده است و برای خرید باید روی دکمه خرید با تخفیف کلیک کنید و سایت به طور اتوماتیک شما را به ارزان ترین سایت فروش هدایت خواهد کرد.

  با تشکر از انتخاب شما


  ران گوسفندی پویا پروتئین وزن 2 کیلوگرم - با ارز نیمایی

  ران گوسفندی پویا پروتئین وزن 2 کیلوگرم - با ارز نیمایی

 • وزن
  2 کیلوگرم
 • وزن بسته بندی
  2 کیلوگرم
 • ابعاد بسته بندی
  3.5 × 17 × 11 سانتی‌متر
 • شکل گوشت
  تکه‌ ای
 • توجه : این محصول جهت معرفی و راهنمایی در سایت قرار داده شده است و برای خرید باید روی دکمه خرید با تخفیف کلیک کنید و سایت به طور اتوماتیک شما را به ارزان ترین سایت فروش هدایت خواهد کرد.

  با تشکر از انتخاب شما


  سر دست گوسفندی پویا پروتئین وزن 2 کیلوگرم - رومانی

  سر دست گوسفندی پویا پروتئین وزن 2 کیلوگرم - رومانی

 • وزن
  2 کیلوگرم
 • وزن بسته بندی
  2 کیلوگرم
 • ابعاد بسته بندی
  6 × 18.5 × 26 سانتی‌متر
 • شکل گوشت
  تکه‌ ای
 • توجه : این محصول جهت معرفی و راهنمایی در سایت قرار داده شده است و برای خرید باید روی دکمه خرید با تخفیف کلیک کنید و سایت به طور اتوماتیک شما را به ارزان ترین سایت فروش هدایت خواهد کرد.

  با تشکر از انتخاب شما


  سردست گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم

  سردست گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم

 • وزن
  1 کیلوگرم
 • وزن بسته بندی
  1 کیلوگرم
 • ابعاد بسته بندی
  3.5 × 17 × 11 سانتی‌متر
 • شکل گوشت
  تکه‌ ای
 • توجه : این محصول جهت معرفی و راهنمایی در سایت قرار داده شده است و برای خرید باید روی دکمه خرید با تخفیف کلیک کنید و سایت به طور اتوماتیک شما را به ارزان ترین سایت فروش هدایت خواهد کرد.

  با تشکر از انتخاب شما


  سر دست گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی

  سر دست گوسفندی پویا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی

 • وزن
  1 کیلوگرم
 • وزن بسته بندی
  1 کیلوگرم
 • ابعاد بسته بندی
  3.5 × 17 × 11 سانتی‌متر
 • شکل گوشت
  تکه‌ ای
 • توجه : این محصول جهت معرفی و راهنمایی در سایت قرار داده شده است و برای خرید باید روی دکمه خرید با تخفیف کلیک کنید و سایت به طور اتوماتیک شما را به ارزان ترین سایت فروش هدایت خواهد کرد.

  با تشکر از انتخاب شما


  1 ...